ביטוח הבריאות סגל מנהלי וטכני
אוניברסיטת בן גוריון

ביטוח הבריאות הקולקטיבי - לחברי הסגל המנהלי טכני הגמלאים ובני המשפחה באוניברסיטת בן גוריון 2020 באמצעות חברת הביטוח ״מנורה מבטחים"

עובדים

גמלאים

טפסים חיונים

טפסי תביעות